Компания жөнүндө

«Жалалабатэлектро» ачык акционердик коому

"Жалалабатэлектро" ААКнын негизги иш-милдеттери 35-10-6-0,4 кВ электр тармактары аркылуу электр энергиясын бөлүштүрүү жана сатуу, ошондой Жалал-Абад областынын Тогуз-Toро районунан башка бардык аймактарындагы керектөөчүлөрдү электр тармактарына кошуу болуп саналат.

"Жалалабатэлектро" ачык акционердик коому - "Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы" ААКнын курамына кирген Кыргыз Республикасындагы 4 бөлүштүрүүчү электр компаниялардын бири.

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлиги тарбынан юридикалык жакты кайра каттоо жөнүндө ГПР сериясындагы №0087809 күбөлүк 29.05.2009-жылы берилген.

30.05.2005-жылы 186 жана 187 номерлери менен катталып берилген лицензиялардын негизинде электр энергиясын бөлүштүрүү жана сатуу боюнча ишмердүүлүгүн аткарат.

Коомдун уставдык капиталы номинал наркы 0,22 сомдук 965237,2 миң жөнөкөй катталган акцияларга бөлүштүрүлгөн 212618,1 миң сомдом турат.

Акциялардын 80,5%ына "Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы" ААК, 13,2%ына Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду, 3,9%ына юридикалык жактар жана 2,00%ына жеке жактар ээлик кылышат.

"Жалалабатэлектро" ААКсы 1,051 млн. калк жашаган Жалал-Абад областынын 33,7 миң чарчы метр аянтын тейлейт (жалпы калктын 16,6%).

Уюштуруу түзүмү жана негизги көрсөткүчтөр

"Жалалабатэлектр" ААКсынын түзүмүнө 12 район электр тармактары, 2 электр электр энегиясын сатуу ишканалары, 7 өндүрүштүк кызматтар жана 14 бөлүмдөр кирет.

Коом көрсөтүлгөн түзүмдүк бөлүмдөр аркылуу төмөнкү электр орнотмолорун жана тармактарын:

- 68 даана 35/10-6 кВ көмөк чордондорун (354,86 МВА),

- 959,27 км 35 кВ чыңалуудагы аба электр чубалгыларын,

- 3637 даана трансформатордук пункттарын TП, КТП-6-10/0,4 кВ (759,753 МВА),

- 3773 км 6-10 кВ чыңалуудагы аба электр чубалгыларын,

- 4817,47 км 0,4 кВ чыңалуудагы аба электр чубалгыларын,

- 73, 17 км 6-10,-0,4 кВ кабелдик чубалгыларын, пайдаланып Жалал-Абад областынын калкын жана экономика тармактарын электр энергиясы менен камсыз кылат.

"ЖАЭ" ААК тарабынан 232 394 даана электр эсептегичтери тейленет, анын ичинен:

- тиричиликке керектөөчүлөрдө - 211 337 даана орнотулган, анын ичинде 1 фазалуусу 205 597 даана, 3 фазалуусу 3309  даана жана ЭКЭАТ тибиндегиси 2431 даана;

- тиричиликке эмес керектөөчүлөрдө - 21 057 даана;

- "ЖАЭ" ААКнын көмөк чордондорунда, жогорку чыңалуу жагында 283 даана эсептегич орнотулган, анын ичинен 157 даана эсептегичтер ЭКЭАТ тибинде болуп саналат.

Түпмаксат:

• өздүк инфраструктуралык базабызды өркүндөтүүнүн, жаңылануу технологияларды киргизип, компаниянын иштөө натыйжалуулугун жогорулатуунун негизинде компаниянын кыйла сапаттуу абалына жетишүү менен Жалал-Абад областында жайгашкан керектөөчүлөрдү толук жана ишенимдүү электр энергиясы менен камсыз кылуу.

• ыкчам тейлөө, оңдоо жанан оңдоо аралыгындагы тейлөөлөрдүн сапатын жогорулатуу; 0,4-6-10-35 кВ тармактарындагы авариялык өчүүлөрдү, ийгиликсиздиктерди жана технологиялык бузулууларды түзөтүүнүн орточо узактыгын кыскартуу.

Генералдык дирекция:

Башкы деректир –Рахманов Дурусбек Ашимович, 16.06.1971-жылы туулган, улуту - кыргыз, билими жогорку, 1994-жылы Саратов техникалык университетти аяктаган, кесиби - инженер-механик, иштеген жылдары 23 жыл.

Ишкананын аталышы:

Мамлекеттик тилде: "Жалалабатэлектро" ачык акционердик коому

Расмий тилде: Открытое акционерное общество «Жалалабатэлектро»

Юридикалык дареги жана банктын реквизиттери

715600, Кыргыз Республикасы, Жалал-Абадская областы,

Жалал-Абад ш., Ленин көчөсү, 159

тел. (03722) 5-08-00, факс (03722) 5-42-06

e-mail: jalalabatelectro@mail.ru

р/с 8274172000200170 МФО 330508827

ИНН 00506200110079

ОКПО 22829806

Катталган номери 106011-3300-АО