Майрамыңыздар менен!!!
Өмүрүңүздөр берекелүү, жашооңуздар таттуу болсун!

Биз менен тыгыз иш алып барып, күз-кыш даярдыктарын

чагылдырууга салым кошкон Телеканалдар, гезиттер жана маалымат агенттиктери

сыйланышты. Өзгөчө быйылкы жылы Жазы-Кечүү айылына жарык берүү

жумуштарын элге таратууда ыкчам иш алып барышты