1. Эсептөө комиссиясынын курамын бекитүү тууралуу.
 2. 2020-жыл боюнча коомдун каржы-чарбалык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы боюнча башкы дирекциянын отчету тууралуу.
 3. 2020-жыл боюнча Коомдун көз карандысыз аудиторунун корутундусу жөнүндө.
 4. 2020-жыл боюнча Коомдун Текшерүү комиссиясынын корутундусу жөнүндө.
 5. 2020-жылдагы Коомдун бюджетинин аткарылышы тууралуу башкы дирекциянын отчёту тууралуу.
 6. 2020-жыл боюнча Коомдун киреше жана чыгашаларынын эсеби, жылдык балансы жөнүндө.
 7. 2020-жылдын жыйынтыгы боюнча Коомдун кирешелерин бөлүштүрүүнүн тартиби жөнүндө.
 8. 2020-жыл боюнча Директорлор кеңешинин өздөрүнүн иштеринин отчёту тууралуу.
 9. 2021-жылга Коомдун жылдык бюджети жөнүндө.
 10. Коомдун Текшерүү комиссиясынын мүчөлөрүнүн укутарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө.
 11. Коомдун Текшерүү комиссиясынын мүчөлөрүн шайлоо тууралуу.
 12. Текшерүү коммисиясынын 2021-жылдагы чыгашаларынын сметасын бекитүү.

Жаңы текшерүүчү комиссиянын курамы  бекитилди

 1. Алимбеков Жаныбек Чимбердиевич
 2. Акжолов Рустам Маматразакович
 3. Кошбай уулу Кадырбек