«Жалалабатэлектро» ААКнын кызматкерлери окуудан өтүп жатышат.

Санариптик технологияларды өнүктүрүү, электр энергиянын агымы үчүн

эсептөө маалыматтарын берүү боюнча Кыргыз Республикасынын энергетикалык

тутумунда ачык-айкын жана ишенимдүү маалыматтык платформаны ишке ашыруу үчүн, атайын окуулардан тиешелүү

адистер окушту  Сабактар «КЭРЦ» ААКтын адистери тарабынан өткөрүлдү