«ЖАЭ» ААК жыл сайын салтка айланып калган облустагы энергетиктер арасындагы спорттук

мелдешин өткөрдү. «8 жылдан бери өтүп жаткан спорттук мелдеш, биздин кызматкерлер

үчүн өзгөчө күн. Ден-соолукту чындоо менен катар, башка райондордогу кесиптештер менен достук

беттештерди өткөрүү, тажрыйба алмашуу бул жумушка болгон кызыгууну, жоопкерчиликти арттырат.

Жыл сайын таймаш жогору уюшкандыкта жана өтө курч атаандаштыкта өтөт. Бүгүн дагы өзгөчө

оюн көрсөтүп, жеңишке жетүүңүздөрдү каалаймын –деди Дурусбек Рахманов.