Күн тартибинде 12 маселе каралды.

1. Эсептөө комиссиясынын курамын бекитүү жөнүндө;

2. Коомдун 2021-жылдагы финансылык-чарбалык ишинин жыйынтыгы жөнүндө Башкы дирекциянын отчету жөнүндө;

3. Коомдун көз карандысыз аудиторунун 2021-жылга корутундусу жөнүндө;

4. Коомдун Текшерүү комиссиясынын 2021-жылга корутундусу жөнүндө;

5. Коомдун 2021-жылдагы бюджетинин аткарылышы жөнүндө Башкы дирекциянын отчету жөнүндө;

6. Коомдун 2021-жылга жылдык балансы, пайдасы жана чыгашасы жөнүндө;

7. 2021-жылдын жыйынтыгы боюнча коомдун пайдасын бөлүштүрүүнүн тартиби жөнүндө;

8. Коомдун директорлор кеңешинин 2021-жыл үчүн отчету жөнүндө;

9. Коомдун 2022-жылга жылдык бюджети жөнүндө;

10. Коомдун текшерүү комиссиясынын мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарын токтотуу;

11. Коомдун текшерүү комиссиясынын мүчөлөрүн шайлоо жөнүндө;

12. 2022-жылга Коомдун Текшерүү комиссиясын күтүүгө чыгымдардын сметасы жөнүндө

Коомдун текшерүү комиссиясынын мүчөлөрү болуп төмөнкүлөр шайланды

1. Орозалиева Айжамал Маратовна

2. Дүйшө уулу Уларбек

3. Сеитказиев Маратбек Жүдөмүшович