Жалал-Абад электр тармактар ишканасы, “Коопсуздук зоналарын, алардын

өлчөмдөрүн белгилөө тартиби, бул максаттар үчүн бөлүнгөн жерлерди

пайдалануунун режими жана темир жол транспортунун жерлерин өткөрүү

укугунун чегинде коргоонун” тартиби, ыйгарым укуктуу органдын жана электр

энергиясы менен камсыздоо мекемесинин макулдугусуз аба

чубалгысынын коопсуздук аймагында жана түздөн-түз аба чубалгысынын

астына  кандайдыр бир имараттарды же курулмаларды тургузууга

катуу тыюу салынганын эскертет.