2016-жылдын 12 айынын жыйынтыгы менен «Жалалабатэлектро» ААКу электр энергия учун 1 571,7 млрд. сом чогултуп мерчемдик көрсөткүчтү 101% га аткарды. Мерчемдик көрсөткүчтөгү 1 559,4 млрд. сомдун ордуна 1 571,7 млрд. сом чогултулду, анын ичинде калктан 702,7 млн. сом чогултулуп көрсөткүч 102% га аткарылган.

2016-жылдын 12 ай ичиндеги коомдун жалпы жоготуусу мерчемдик көрсөткүчтөгү 12,50%дын ордуна 12,67%ды түздү.