Коммуналдык кызматтар үчүн төлөмдөр бул ар бир үй-бүлө үчүн маанилүү чыгым.

Электр энергиясы, жылуулук үчүн төлөм айрыкча кышында кымбат болуп калат.

Бирок электр энергиясын үнөмдөө жана коммуналдык чыгымдарды азайтуунун жолдору бар.

«Жалалабатэлектро» ААКнын кызматкерлери жер-жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, а

тайын брашураларды таркатып жатышат.