2018-жылы 31-декабрында “Жалалабатэлектро” ААКнын 8 адамдан турган комиссия курамы түзүлүп,

Ноокен район электр тармактар ишканасында текшерүү жүргүзүшкөн.Жыйынтыгында, тиричиликке эмес

керектөөчүлөрүнөн пайдаланган электр энергиясы үчүн, НРЭТинин кассасына жүргүзүлгөн төлөмдөрүн,

аталган ишкананын кассири У. Исакова, электр энергиясынын эсеп-кысабы боюнча инженери А. Камбаров

жана “Жалалабатэлектро” ААКнын электр энергияcынын эсептери боюнча мурунку жетектөөчү эсепчиси

М. Рахматовдор өз ара келишип алышып, РСК банктан берилүүчү накталай төлөмгө берилген квитанцияларды

жасалма жол менен берип турушкан.2015-2018-жылдар аралыгындагы тиричиликке керектөөчүлөрдөн

жүргүзүлгөн 9 601 210,58 сом өлчөмүндөгү төлөмдөрдү өз кызыкчылыктарына ыйгарып алышып, “Жалалабатэлектро” ААКга

ири өлчөмдө материалдык зыян келтиришкендиги тууралуу 2019-жылдын 24-январында

“Жалалабатэлектро” ААКнын комиссия курамы текшерүүнүн жыйынтыгы жөнүндө тактама беришкен.

“Жалалабатэлектро” ААКнын жетекчилиги тарабынан 2019-жылдын 24-январында № 51 буйрук чыгарылып,

НРЭТинин электр энергиясынын эсеп-кысабы боюнча инженери А. Камбаров ээлеген кызмат ордунан бошотулуп,

У. Исакованын, А. Камбаровдун жана М. Рахматовдордун аракеттерине мыйзамдуу баа берүү үчүн жыйналган

материалдар 2019-жылдын 25-январында №05/92 Кайрылуу менен укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилген.

2019-жылдан бери укук коргоо кызматкерлери тарабынан тергөө иштери жүргүзүлүп келген, 3 күн мурун эки кызматкер камакка алынган.