Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин чечимине ылайык жана энергетика тармагын реформалоонун алкагында

2022-жылдын 25-июлунда «Жалалабатэлектро» ААКнын акционерлеринин кезексиз жалпы чогулушу болуп өттү. 📝

Отурумдун жүрүшүндө төмөнкү маселелер каралды: 1. Эсептөө комиссиясынын курамын бекитүү жөнүндө;

2.«Жалалабатэлектро» ААК менен «Кыргызстандын улуттук электр тармагы» ААКнын ортосунда өткөрүп берүү актысын бекитүү тууралуу;

3.  «Жалалабатэлектро» ААК менен «Кыргызстандын улуттук электр тармагы» ААКнын ортосунда өткөрүп берүү актысын бекитүү тууралуу;

4. «Жалалабатэлектро» ААКнын директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө;

Жыйындын жыйынтыгы менен акционерлер «Жалалабатэлектро» ААК менен «Кыргызстандын улуттук электр тармагы» ААКнын

ортосундагы өткөрүп берүү актысын бекитишти жана акционердик коомдун директорлор кеңешинин жана текшерүү комиссиясынын ыйгарым укуктарын токтотушту.