Авариялык өчүүнүн алдын алуу үчүн Жалал-Абад электр тармактар ишканасы

бардык жумуштарды жасап жатат. Эскирген электр мамычаларды алмаштыруунун жана

утурумдук, капиталдык оңдоп-түзөөлөрдү сапаттуу жүргүзүүнүн негизинде авариялык

өчүүнүн саны кыскарууда. Авариялык өчүүнү толук жоюп салуу мүмкүн эмес. 

Анткени, биздин ишканага көз каранды эмес ар түрдүү себептери бар