Совет директоров

 1. Есенбаева Бакыт Усенбековна - Председатель Совета директоров
  ОАО «Жалалабатэлектро» 
 2. Торокулов Бектур - член Совета директоров
 3. ОАО «Жалалабатэлектро»
 4. Тургунов Рустамбек Юсупович - член Совета директоров
  ОАО «Жалалабатэлектро»
 5. Сатаров Аскербек - член Совета директоров
  ОАО «Жалалабатэлектро»